สนธยา แย้มเดช's profile picture สนธยา แย้มเดช

Career goals

  มีทักษะความเฉพาะทางระดับชำนาญการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 

Details

แฟ้มสะสมผลงาน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

รอบที่ 1/67: วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รอบที่ 1/67: วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

Creative Commons license