ไพรัช ภู่ระหงษ์'s profile picture ไพรัช ภู่ระหงษ์

Profile Phairat purahong

ไพรัช ภู่ระหงษ์'s profile picture

ฝ่ายห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Business phone: 5337
 • Country: Thailand
 • First name: Phairat
 • Home phone: 024350908
 • Last name: Purahong
 • Mobile phone: 0868865513
 • Display name: ไพรัช ภู่ระหงษ์
 • Email address: phairat_pur@dusit.ac.th

Your entire résumé

Personal information

Date of birth 14 January 1976
Place of birth โรงบาลศิริราช กรุงเทพ
Citizenship ไทย
Gender Male
Marital status โสด

Skills

Personal skills

ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับสื่อเสียง
 2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อวิดีทัศน์
 3. ความรู้เกี่ยวกับงานกราฟฟิก และภาพนิ่ง
 4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์
 5. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
Work skills

1.สามารถผลิตวีดีทัศน์ เพื่อรองรับการเรียนการสอน และงานมหาวิทยาลัย

 2.สามารถแก้ไขแปลงไฟล์งาน ภาพนิ่ง วีดีโอ เสียง ตามคำขอผู้ใช้บริการ

3.สามารถควบคุมแก้ไขระบบงานห้องประชุม

 4.สามารถเดินระบบงานด้านวิดิทัศน์นอกสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนและงานมหาวิทยาลัย

History

Employment history
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประชาสงเคราะห์
2543
ผลิตและพัฒนาสือมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
10/11/2543
Education history

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (ครุศาสตร์บัณฑิต) at สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2538 - 2542

การจัดการความรู้ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) at มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2550 - 2555

Work skills

1.สามารถผลิตวีดีทัศน์ เพื่อรองรับการเรียนการสอน และงานมหาวิทยาลัย

 2.สามารถแก้ไขแปลงไฟล์งาน ภาพนิ่ง วีดีโอ เสียง ตามคำขอผู้ใช้บริการ

3.สามารถควบคุมแก้ไขระบบงานห้องประชุม

 4.สามารถเดินระบบงานด้านวิดิทัศน์นอกสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนและงานมหาวิทยาลัย

Details

Personal skills

ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับสื่อเสียง
 2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อวิดีทัศน์
 3. ความรู้เกี่ยวกับงานกราฟฟิก และภาพนิ่ง
 4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์
 5. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
Details

ไพรัช ภู่ระหงษ์'s portfolios

ไพรัช ภู่ระหงษ์'s wall

No wall posts to display
View whole wall